Leave Your Message
010203

Önüm merkezi

01
01
01
01
USiwe hakda

biz hakda

Suzhou Ou Yixin elektromehaniki kärhanasy, Ltd.

EUR Y CIN Hytaýyň ykdysadyýetiniň täze ösüş nusgasyny "halkara beýik siklden" başlap, "esasy organ, içerki we halkara goşa sikller biri-birini öňe sürýän ýaly içerki beýik sikl" -e çenli ulanýar, biz internet + we internet innowasiýa pikirlerini ulanýarys, iň gowularyny birleşdirýäris z pudakdaky üpjünçilik zynjyry, manysyny alyň, güýçli taraplaryny öwreniň we ýokary hilli önümleri özbaşdak ösdüriň we täzeläň. B ahyrky we C ahyrky bazarlar üçin hakyky tygşytly we amatly hyzmatlary bermek; Toparymyzyň köp ýyllap pudakda toplan hünär tejribesini we bilimlerini ulanyp, müşderilere çözgütleri hödürlemäge, hakyky meseleleri çözmäge we önümleriň dogry hilini üpjün etmäge kömek edýäris.

has giňişleýin gör

Biziň işimiz

654c8573sx
Qualityokary hilli enjamlar
Häzirki wagtda “Ouyixin Electromechanical” birnäçe patenti, kompaniýanyň awtorlyk hukugy we söwda belligi şahadatnamasyny, şeýle hem ajaýyp üpjün ediji, energiýa tygşytlaýjy we daşky gurşawy goramak önümleri, garaşsyz innowasiýa markasy we 3A derejeli hormat şahadatnamalaryny aldy.
Habarlaşyp dur

Gyzgyn satuw önümi

“Ouyixin Electromechanical” -yň 10KW dizel generatory, ýokary göteriji suw nasosy we ykjam maýak 2023-nji ýylda pes ses, göterijilik, akyl we energiýa tygşytlamak ýaly artykmaçlyklar bilen öňe sürüljek önümlerdir.
01020304

Esasy we şahadatnama

EYC-30GF Sessiz dizel generatory 30KW synag işleýiş wideosy

652f528n6j

Howa bilen sowadylan dizel suw nasosyny öndürýän ussahananyň wideosyny görkeziň

652f528lzf

Ouyixin 4 dýuým benzin dwigateli suw nasosy lagym nasos synag enjamy uly akym tizligini sorýar

652f528o2c

El götermek ykjam ot nasosynyň baş synagy

652f5284af

Iň soňky habarlar

Daşary ýurtly müşderilere isleg çözgütlerini bermekde, amaly meseleleri yhlas bilen çözmekde we degişli hilli önümleri üpjün etmekde kömek edýäris.

Employeeshli işgärler siziň bilen dostlukly hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden garaşýarlar!

Ajaýyp däp-dessurymyzy gorarys we döwri dowam etdireris, hünär hyzmat ruhy bilen üpjün ederis we ajaýyp enjamlar, amatly bahalar we oýlanyşykly hyzmatlar bilen üpjün ederis.

Gözleg üçin basyň